Internship cu posibilitate de angajare la Biroul de Relații Externe


Biroul de Relații Externe al Universității din București oferă absolvenților sau studenților de masterat și doctorat oportunitatea a două stagii de internship. Acesta va fi considerat o etapă ce se poate continua cu o ofertă de angajare, în condiții legale. Fiecare stagiu de practică se va încheia cu o adeverință. Studenții interesați pot afla mai multe informații depre Biroul de Relații Externe accesând următorul link http://www.unibuc.ro/ro/admins_re_ro

În funcție de cunoștințe, aptitudini și înclinații studenții pot opta pentru un stagiu care vor implica următoarele activități:

Cerințele postului:

a) Acordarea de asistenţă  în problemele studenților străini care se înscriu la studii de licenţă la Universitatea din București. Spre exemplu, verificarea documentelor de înscriere sau evidenţa cetăţenilor străini;

b) Gestionarea bazei de date referitoare la studiile de licenţă;

c) Intocmirea de statistici periodice;

d) Responsabil deplin cu problemele de studii post-universitare: studii de specializare, master, doctorat, post – doctorat ale cetăţenilor străini;

e) Admninistrarea aspectelor legate de studiile doctorale de co-tutelă, semnarea acordurilor şi corespondenţa cu universitatea  parteneră;

Având în vedere specificul acestor activități, perioada de internship este deschisă în special absolvenților de facultate sau masteranzilor și doctoranzilor din cadrul următoarelor facultăți: Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Facultatea de Litere, Facultatea de Științe Politice, Facultatea de Administrație și Afaceri.

Avantaje:

-          program de lucru flexibil de 4 până la 6 ore/zi, în intervalul  8.00  – 16.00 la sediul Biroului de Relaţii Externe din Bdul Mihail Kogălniceanu 36-46, Rectoratul Univeristății din București;

-          oportunitate de angajare sau primirea unei burse;

-          posibilitatea de a interacționa cu oameni din popoare și culturi diverse;

-          posibilitatea de a interacționa cu personalități academice de renume internațional;

-          câștigarea unei experiențe de lucru într-un mediu instutițional de prestigiu;

-          dobândirea unei experiențe solide în domeniul relațiilor externe și al organizării de evenimente;

-          stagiul se va finaliza cu un certificat de activitate ce poate echivala practica la facultate.

Cerinţe de la studenți:

-          Cunoaşterea la nivel B2 a cel puţin unei limbi străine, de preferat limba engleză;

-          Cunoştinţe de Word şi Excel;

-          Cunoștințele în domeniul diplomației și de protocol constituie un avantaj;

-          Disponibilitatea de a acumula informații noi într-un timp scurt;

-          Să interacţioneze eficient cu colegii de birou şi colegii din departamentele instituţiei.

Cei interesați pot trimite un CV și datele de contact la următoarea adresă de email: carmen_batatorescu@yahoo.com.

Persoană de contact pentru înscriere:

Carmen Bătătorescu – şef Birou Relaţii Externe

Tel. 021 30 77 321

Nu se mai acceptă comentarii.